โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

  • ที่อยู่ :291 หมู่ 11 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

  • โทร : 042-721-111

  • อีเมล์ : sawanghospital@gmail.com