งานข้อมูลสารสนเทศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายสุเมธ รัตนมณีกรณ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุริยันต์   คำศรี
นายสุริยันต์ คำศรี

หัวหน้างาน

นายทพิพัฒน์ จันทร์มาลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายวินัย โยลัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายอภิวัฒน์ แสงนนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายยิ่งยศ แก้วเหล็กไหล

นักวิชาการสถิติ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US