งาน CAPD

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นางสาวมัณฑนา   เพชรคำ
นางสาวมัณฑนา เพชรคำ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวมัณฑนา   เพชรคำ
นางสาวมัณฑนา เพชรคำ

หัวหน้างาน

นางแจ่มจันทร์ แสนสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนริชรา พันธ์เลิศ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอมรรัตน์ ซื่อตรง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นายคุณากร ไต่ตาม

พนักงานประจำตึก

นางสาวกรรณิการ์ งามบุตรดา

พยาบาลวิชาชีพ

นายปัญณวิชญ์ สุโพเพียง

พนักงานธุรการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US