งานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางวนิดา ทองแท้

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางวนิดา ทองแท้

หัวหน้างาน

นางสาวสันทนา สัพโส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไม่มีรูป
นางสาวชนิดาภา นามโคตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US