ศูนย์เปล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสาวพัชรมนต์ ดีมะการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายอรรถพร ทองสอดแสง

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายศุภเกียรติ พระสว่าง

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายประยูร ปัญจรักษ์

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายสกลเดช แดนรักษ์

พนักงานเปล

นายดวงสุริยันต์ ทองสอดแสง

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายอธิเทพ พลเยี่ยม

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายศุภกิตติ์ ศรีลัดดา

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายสุวัตร์ กัลยา

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายศุภชัย ศรีโคตร

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายธวัชชัย ควรคำ

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายอธิพงศ์ อ่อนมิ่ง

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายยศพล ยุทธคราม

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายกิตติ ละครขวา

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายวัชรพงศ์ ดวงสุภา

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายปิยะราช วิชัยพรหม

พนักงานเปล

นายอรรณพ โคตรทุมมา

พนักงานเปล

ไม่มีรูป
นายจีรศักดิ์ แสงชาติ

พนักงานประจำตึก

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US