งานซ่อมบำรุง เครื่องมือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายพัฒนา วีระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสำอาง   เอมทอง
นายสำอาง เอมทอง

หัวหน้างาน

นายพลพัด เสนสุวรรณ

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US