งานจัดการของเสียและรักษาฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายกฤษฎา เทพบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นายคำพูน ปาเลิศ

หัวหน้างาน

ไม่มีรูป
นายนภัสกร ภูผานิน

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ไม่มีรูป
นายเชษฐา โคตรชมภู

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ไม่มีรูป
นายโอภาส แสงบุราณ

พนักงานบริการ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US