งานธุรการทั่วไป

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นายกฤษฎา เทพบุรี

หัวหน้ากลุ่มงาน

ไม่มีรูป
นางสาวอุมารินทร์ รุ่งจรัส

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ไม่มีรูป
นางสาววริสรา ผันอากาศ

เจ้าพนักงานธุรการ

ไม่มีรูป
นางนารี บริบูรณ์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US