กลุ่มงานศัลยกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ไม่มีรูป
นางสาวเธียรรัตน์ บุญทรง

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายพร้อมพงศ์ ลีลาชัย

นายแพทย์ชำนาญการ

นายพชร เตโชพิริยะกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

นายพันธ์นพ ควรดำรงธรรม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US