ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกมิติ

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกมิติ และผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Re-accredit 5) และการรับรองระบบสุขภาพอำเภอ (DHSA Re-accredit ครั้งที่1) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และชาว คปสอ.สว่างแดนดินทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เอกสารประกอบ :

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US