ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาล

สรุปการตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2020

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายแพทย์โสภณ  นิลกำแหง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก/กายวิภาค และคณะเจ้าหน้าที่ รพร.สว่างแดนดิน ร่วมรับฟังสรุปการรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2020 

เอกสารประกอบ :

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US