ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาล

รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายแพทย์พันธ์นพ  ควรดำรงธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และกตัญญู เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีสกลนคร

เอกสารประกอบ :

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US