ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาล

ขอขอบพระคุณ ธารน้ำใจ

ขอขอบคุณ นางพีรญา วรรณพงษ์ อุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณยายยี่ อาจหาญ มอบเงิน 5,000 บาท พร้อมพัดลม 6 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เอกสารประกอบ :

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US