ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

(งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาล

ขอขอบพระคุณ ธารน้ำใจ

อาจารย์ศิริสุข รุ่งเรือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ มอบถาดรองกาแฟ จำนวน 218 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เอกสารประกอบ :

เกี่ยวกับเรา : About Me
ติดต่อเรา : CONTACT US
ติดตาม : FOLLOW US